Onze praktijk doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Hiervoor leveren wij geanonimiseerde gegevens aan Nivel.

Hoeveel kinderen hebben spraak-taalproblemen? Hoeveel mensen hebben stemproblemen of afasie? Nivel Zorgregistraties houdt deze en andere cijfers bij, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wanneer beleidsmakers weten hoe vaak een bepaalde klacht of ziekte voorkomt, kunnen ze de zorg daarop aanpassen en verbeteren. Zo dragen wij samen bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Digitaal tellen

Bij Nivel Zorgregistraties tellen ze niet met de hand, maar krijgen zij informatie door via het computersysteem van de praktijk. Meldt u zich met een logopedische klacht, dan tellen zij deze mee en komt er een streepje op hun ‘turflijstje’. Nivel Zorgregistraties ontvangt deze informatie gecodeerd van heel veel deelnemende zorgverleners. Hiermee wordt onderzoek gedaan. Daarna publiceert Nivel Zorgregistraties de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners.

Uw persoonsgegevens zijn en blijven beschermd

Bij het Nivel weten ze niet wie u bent of wat u heeft besproken met uw zorgverlener; dat is ook helemaal niet nodig voor hun telling. Uw persoonsgegevens zijn en blijven dus veilig bij uw zorgverlener. Iedereen houdt zich strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe draagt u bij?

U hoeft zelf niets te doen, maar helpt via uw zorgverlener mee aan een gezonder Nederland. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij uw zorgverlener, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

 

Meer weten?

Kijk op nivel.nl/zorgregistraties